خرید و دانلود کتاب A Comprehensive Guide Through the Italian Database Research Over the Last 25 Years :

[ad_1]

این کتاب راهنمای جامعی در مورد تحول در زمینه پایگاه داده از ابتدا تا به امروز و از سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای کلاسیک تا استعاره داده های بزرگ کنونی در اختیار خوانندگان قرار می دهد. به طور خاص ، مهمترین مطالعات را از جامعه پایگاه داده ایتالیا ، که دارای تقاطع های مربوطه با پروژه های بین المللی هستند ، جمع آوری می کند. در حال حاضر فناوری داده های بزرگ در بازار و تحقیقات پیشرو است. این کتاب مروری گسترده بر تحقیقات اصلی مربوط به مدل سازی ، پرس و جو و تجزیه و تحلیل داده ها را در اختیار خوانندگان قرار می دهد ، که در چند دهه گذشته به یک زمینه بزرگ و ناهمگن تبدیل شده است.

[ad_2]

source link