خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1]

این کتاب به معرفی پویایی غیرخطی ، بی نظم و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده و تحقیقات پیشرفته در موضوعات مرتبط می پردازد. این پانزده فصل سیستم ها و شبکه هایی است که توسط دانشمندان برجسته در زمینه های غیرخطی بودن ، هرج و مرج و پویایی کسری و پیچیدگی نوشته شده است و ارائه یک نمای کلی از تحقیقات پیشرفته در مورد طیف وسیعی از موضوعات ، از جمله تحقیقات پایه و تحقیقات کاربردی است. این موارد شامل همگام سازی در سیستم های پیچیده دینامیکی ، قابلیت انعطاف پذیری در سیستم هایی با پویایی کسری خاص و پراکندگی بی نظم است. و تجربه بسیاری از محققان برجسته.

[ad_2]

source link