خرید و دانلود کتاب Chromatin Regulation of Early Embryonic Lineage Specification :

[ad_1]

پنج رهبر در زمینه رشد جنین قبل از لانه گزینی پستانداران نظرات خود را در مورد فرآیندهای اصلی سلولی و مولکولی که واسطه تشکیل هفته اول زندگی است ، مطرح کرده اند. اولین تعیین سرنوشت سلول شامل تشکیل توده سلول داخلی پرتوان (ICM) و تروفوبلاست خارج جنینی (TE) است. انتخاب سرنوشت سلول دوم شامل تبدیل ICM به سلولهای آندودرم اولیه خارج جنینی (PE) و سلولهای اپیتلیال پرتوان است. این فرآیند در مرحله رشد قبل از کاشت رخ می دهد ، و پایه و اساس وقایع بعدی رشد مانند کاشت ، تشکیل جفت و تشکیل معده را ایجاد می کند. مکانیسم های تنظیم آنها پیچیده است و شامل فاکتورهای مختلفی است که در فضا و زمان طی چند روز برای تنظیم ساختار کروماتین جنینی ، تحمیل قطبیت سلولی و هدایت ژن های مختلف در اصل و نسب سلول اول فعالیت می کنند. برنامه اکسپرس

[ad_2]

source link