خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

در این مقاله ، روش پیش بینی نسبی اتخاذ شده است تا با شناسایی لبه جلوی شکستگی در پنجره زمان ایستگاه مرجع ، مصنوعات “راه رفتن” تا حد زیادی کاهش یابد. به این ترتیب می توان روند گسیختگی زمین لرزه را سریعتر و با دقت بیشتری درک کرد. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی لرزه نگاری است ، از جمله طراحی روش های لرزه نگاری برای تجزیه و تحلیل سریع روند پارگی زلزله برای نجات جان بیشتر. روش فرافکنی پشتی توضیح داده شده در این مقاله می تواند به این هدف برسد.

[ad_2]

source link