خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب بر زیبایی شناسی مربوط به م componentsلفه های سازه ای در طراحی معماری تأکید دارد. در مورد این جنبه معماری کمتر کاوش شده بحث کرد و کیفیت ماندگار ده ساختمان خاص را از تاریخ معماری تا امروز به دلیل زیبایی شناسی معماری توضیح داد. بر اساس تحقیقات جامع ، یک تحلیل کلیدی از محدودیت ها و سایر تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای ، مانند فرهنگ ، حمایت مالی ، هندسه ، منابع موجود و فناوری ارائه شده است.

[ad_2]

source link