خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این کتاب راهنما تنها مجموعه تعداد زیادی مقاله و مقاله تحقیق شده در زمینه سیاست ، حکومت و توسعه آفریقا از دوران استعمار تا دوران استعمار تا دوران پس از استعمار است. در طول این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا در مناطق مختلف قاره آفریقا توسعه یافت و تجربیات مختلفی را به دست آورد. از آنجا که سیاست هر دو ریشه در اقتصاد و جامعه دارد ، آفریقا نیز شاهد تغییرات خاصی در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت و رابطه آن با جهان بوده است به روشی که نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق دارد. این کار به محققان جدید و قدیم فرصت می دهد تا در مباحث مربوط به سیاست ، حکومت و توسعه آفریقا شرکت کنند و به مرجعی آماده برای دانشجویان ، محققان ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران مرتبط با این مسائل تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

source link