خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :

[ad_1]

این کتاب راهنما مقدمه ای جامع در مورد نظریه ها و تحقیقات پیرامون نخبگان سیاسی کنونی است که اکنون به یک موضوع اصلی تحقیقات دانشگاهی و گفتمان عمومی تبدیل شده است. در 40 فصل از دانشمندان مشهور ، غنای و تنوع رشته را نشان می دهد. این کتابچه راهنما به شش قسمت تقسیم شده است و هر قسمت توسط یکی از سردبیران معرفی شده است. این مقاله بر روی نظریه ها و روش های تحقیق در مورد نخبگان سیاسی ، ساختارها و رفتارهای اصلی آنها در سراسر جهان ، تمایز و ادغام نخبگان سیاسی و ویژگی های نخبگان تمرکز دارد. و منابع و اوضاع نخبگان سیاسی این قرن. از زمان انتشار مطالعه تطبیقی ​​برجسته و برجسته رابرت پوتنام 40 سال پیش ، این کتابچه راهنما برای دانشمندان و دانشجویان این زمینه پر جنب و جوش ضروری است. منابع

[ad_2]

source link