خرید و دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از روشهای فعلی قیمت گذاری نقل و انتقال در مورد شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SME) را ارائه می دهد ، از جمله آخرین “دستورالعمل های قیمت گذاری انتقال” از 10 ژوئیه 2017 به روز شده است. اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) و دو روش جایگزین را به عنوان راه حل های مناسب برای مسئله قیمت گذاری فعلی بررسی کرده است. نویسندگان سایر روش های جایگزین مانند Safe Harbor و پایگاه مالیاتی شرکت تلفیقی مشترک (CCCTB) را ارزیابی و مورد بحث قرار دادند. با در نظر گرفتن نقش مهم SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین توصیه های سیاستی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت برنامه 2020 اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند.

[ad_2]

source link