دانلود کتاب خرید و دانلود کتاب Attends-moi cinq minutes, j’en ai pour un quart d’heure. : Nouvelles humoristiques

[ad_1]

گزیده: من یک روز صبح بیدار شدم ، من خدا هستم! نه ، هر روز آسان نیست ، باور نکنید. فرشتگان ، فرشتگان ، فعلاً اشکالی ندارد ، اما در پایان ما خسته شده ایم (اگر جرات صحبت کردن داشته باشم). بنابراین ، من کنفرانسی ترتیب دادم. من گفتم: “گوش کن ، نارگیل ، تو خوب هستی ، نمی توانم بگویم ، خدا اینجاست ، خدا آنجاست ، پدر لعنتی ما ، شما به چیزی احتیاج ندارید ، صبر کنید ، صبر کنید ؛ اما سلام! من یک ایده خوب دارم ؛ من زمین را می آفرینم! N من در آنجا چیزی نگفتم! علاوه بر این ، آن را به برخی از سر و صدا ، و اگر آن را منتشر و یا حتی بو ، آن را نیز به همدستان فرشته اعتراض. آنها همه آن را بسته اند ، این در من است علاقه ، حال و هوایی ندارم …

[ad_2]

source link