دانلود کتاب خرید و دانلود کتاب Treatise on Contraventions Under Companies Act, Securities Laws & FEMA

[ad_1]

نکات برجسته ثبت کامل جرایم ، کلاهبرداری ، مجازات ها ، بازرسی ها ، تحقیقات ، جستجوها ، مصادره ها ، جرائم کیفری ، جریمه های نقدی ، تخفیف و تخفیف مطابق با “قانون شرکت 2013” ، مطابق با “قانون اوراق بهادار” ، “مقررات” ، “مقررات” “و” رویه ها “violations تخلفات جریمه ها و تجدیدنظر در مورد تجدیدنظر ، بهره مضاعف و قضاوت را به طور کامل ثبت کنید. شرح کاملی از FEMA و مقررات ، مقررات و رویه های آن برای بررسی موارد نقض ، مجازات و تجدیدنظر. رویه های دادرسی در شهادت قانون آیین دادرسی کیفری موجز و مخفی شکایت کیفری است. “از نقض قانون شرکت ، قانون اوراق بهادار و آژانس مدیریت اضطراری فدرال ، شما نگران قانون آیین دادرسی کیفری هستید. روایت دادرسی کیفری راهنمایی های ارزشمندی را برای شما فراهم می کند … “دکتر اس. چاندراسکران ، دبیر شرکت” ، وظیفه شناسانه و به روشنی مفاد ارائه تخفیف و اقدامات درمانی و عوامل تخفیف را توضیح داد ، که می تواند به دادگاه در تعیین مجازات کمک کند … ” TSKrishnamurthy ، IRS ، کمیسار انتخابات سابق هند و دبیر سابق وزارت امور شرکت ها ، “مجازات های مندرج در ماده 463 قانون شرکت های 2013 ، تشدید جرایم ، و جبران خسارات برای مدیران شرکت ها و مدیران ارشد بسیار طولانی خواهد بود. از آنجا که مدیران شرکت و مدیران ارشد به دلیل نقض ناخواسته مقررات با مشکلاتی روبرو می شوند … “، نایب رئیس کمیته حقوقی شرکت تو جاده (بالو)” این کتاب مجازات های دقیق “قانون شرکت 2013” را پوشش می دهد ، و دادستانی به طور خلاصه مفاد IPC و CrPC را توضیح داد. این یک راهنمای مفید برای شرکت ها است زیرا همچنین شامل FEMA و قوانین اوراق بهادار است. “Savithri Parekh ، معاون ارشد حقوقی و دبیر شرکت ، Pidilite Industries Limited ، بمبئی ،” در قانون شرکت ، مجازات ها ، توضیح موارد برجسته کار در جرایم جنسی ، دادرسی قضایی ، مقررات و رویه ها ، و همچنین اقدامات درمانی و اقدامات درمانی. “R. Sankaranarayanan ، دبیر ارشد وکلای عملی چنای”. شرکت هایی که موظف به انجام ممیزی های دبیرخانه و صدور گزارش های حسابرسی منشی بسیاری از مطالب ارزشمند به دست می آید راهنمایی هایی که از کتاب شما آموخته اید که با مقررات قانون شرکت از جمله FEMA که اهداف ممیزی های دبیرخانه را پوشش می دهد ، سروکار دارید … “V. Balachandran ، مسئول ویژه دانشگاه آلباپا ، “این یک مقدمه جامع در مورد” اقدامات غیرقانونی شرکت تحت قانون ، با تأکید ویژه بر رسیدگی به چنین اقدامات غیرقانونی ، اقدامات درمانی و اقدامات امدادی فراهم می کند … “دکتر پراویس کهالارورو ، HOD ، دانشگاه ساسترا

[ad_2]

source link