دانلود کتاب 2012 : »… what ever it takes …«

[ad_1]

متن هفت سال پیش نوشته شده است – این زمانی است که اتحادیه اروپا از فاجعه پس انداز بیرون آمد! وقتی این م complexسسه پیچیده با دستگاه های اتاق تاریک ، هزاران کانال مالی به روز شود ، عاملان آن از مسئولیت و هیاهوی دو سیاستمدار اصلی کشور خلاص می شوند. رسوایی هایی وجود دارد که اکنون هیچ کس نمی داند ، سلب مالکیت گسترده ایالت در قانون اساسی و قوانین ملی- و راه انتقال سیستم پس از افتتاح شعاع در سال 2010. در مقایسه با عملکرد کاپیتان ایتالیایی که فقط می خواست دستانش را تکان دهد ، امسال می تواند بهتر نشان دهد. با این کار کشتی باشکوه را روی زمین قرار دهید. -پایین فرو نمی رود! برخلاف ناخدا ، ماریو دی اولین نفری نیست که پیاده می شود ، بلکه دوباره مغازه را باز می کند. اما این تنها در صورتی امکان پذیر است که مقررات (به ویژه قوانینی که برای آلمان تدوین شده) از میز پاک شوند و م institutionsسسات ، بنیادها و شوراها جایگزین آنها شوند. می توانید با قوانین کودام در برلین آشنا شوید.

[ad_2]

source link