دانلود کتاب A Bad Bad Thing

[ad_1]

چنین پایانی خواننده را از نفس می اندازد و “کتاب” استاد طرح پیچیده است. پس از پایان عملیات پلیس “زمین و نامه” ، DCI Eve West به حالت تعلیق درآمد. او تا زمانی که جان دوران (زندانی خشن حوا که هنوز در حال گذراندن دوره محکومیت خود است) مایل به ارائه کمک برای پاک کردن نام او باشد ، با خطر اخراج روبرو است. با این وجود بدون پرداخت هیچ گونه قیمتی وجود ندارد. دوران از یو می خواهد تا به آزادی زندانی کمک کند که ادعا می کند به جرم قتل محکوم شده است. اما هنگامی که تحقیقات او با مشکل روبرو شد ، حوا دریافت که نه تنها شغل او را تهدید می کنند ، بلکه فهمید که دوران یک شخص خطرناک برای اعتماد است …

[ad_2]

source link