دانلود کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories

[ad_1]

مجموعه داستان های کوتاه اکشن و بزرگ کیت لومر مربوط به “عصر طلایی داستان علمی” است. ویژه اینجا: “روزهای بد آفات” ، “پادشاه شهر” ، “هر چیزی می تواند وجود داشته باشد” ، “پایان قهرمانان” و “پشت در”.

[ad_2]

source link