دانلود کتاب A Box of Clementines (3-Book Ebook Boxed Set)

[ad_1]

پرفروش ترین فصل فصل نیویورک تایمز بیش از یک دهه است که خوانندگان را به خود جلب کرده و برای آنها لبخند می زند و بیش از یک میلیون نسخه فروش کرده است! این مجموعه جعبه ای رنگارنگ شامل پاکت های کاغذی ، “کلمنتین” ، “کلمنتاین با استعداد” و “نامه هایی از کلمنتین” – این سه کتاب اول مجموعه پرفروش ترین کتاب ها هستند ، که یک داستان فراموش نشدنی از کلمنتاین ، دختر سال سوم را روایت می کنند. ، دوستان و خانواده با “Ramona” بورلی کلیلی مقایسه شده اند. Caldecott Honoree Marla Frazee با دقت تمام تصاویر دقیق قلم و جوهر تولید کرد تا کلمنتاین را به طور زنده زنده کند. این هدیه عالی برای خوانندگانی است که آرزو دارند کتاب اول را بخوانند.

[ad_2]

source link