دانلود کتاب A Rediscovered Trio : Down Memory Lane with the Green Book Cellist and an Apprentice

[ad_1]

آیا فیلم “کتاب سبز” را دیده اید یا نام دونالد شرلی را شنیده اید؟ این مجموعه ای از داستان ها از زوایای مختلف در جدول زمانی سه نفر است. هر شخص رابطه متفاوتی با سه رهبر دارد. جوری طاهت یک همکار طولانی مدت است. او و دون تقریباً در یک سن هستند و رابطه آنها غیررسمی است. جوری سالهای با شکوه سه گانه را به یاد آورد و تجربه خود را پس از جنگ بازگو کرد. همسر دخترش نیز خاطرات خود را نوشت و همسر کی نیز خود کتاب را منتشر کرد. آترو میکولا و میشیل از دوستان و شاگردان دونالد هستند. آترو در مورد تجربه خود با رهبر سه گانه صحبت کرد و مفهوم موسیقی دونالد را از طریق تجزیه و تحلیل موسیقی توضیح داد. او صمیمانه امیدوار است که این کتاب و بررسی تجربه او با دونالد شرلی به افزایش درک و درک مردم از این هنر جادوگری منحصر به فرد کمک کند.

[ad_2]

source link