دانلود کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society

[ad_1]

این کتاب پیشنهاد می دهد تا اخلاق هنجاری را به عنوان یک علم اجتماعی توسعه دهد ، که باعث شهرت آن در تجارت و جامعه خواهد شد. Storchevoy چهار استاندارد یک روش علمی خوب (تعریف روشن ، منطق صحیح ، تأیید تجربی و اندازه گیری دقیق) را تعریف می کند و نشان می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آنها استفاده کند. وی سیر تحول روش شناسی اخلاق هنجاری را مرور کرد و چگونگی توسعه هنجارها را به صورت غیرخطی تا توسعه علمی قرن شانزدهم بیان کرد. “روش اخلاقی علمی” شهرت بسیاری از افراد در مدارس بازرگانی و بازرگانی را از نظر اخلاقی به چالش می کشد ، فکر می کنند غیر علمی است و می توان آن را به عنوان یک رشته علمی در نظر گرفت که می تواند حقایق اخلاقی جهانی را آشکار کند.

[ad_2]

source link