دانلود کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America

[ad_1]

این مقاله انگیزه و عملکرد 403 مورد خریداری توسط شرکت های چند ملیتی نوظهور (EMNC) در اروپای غربی و آمریکای شمالی را بین سالهای 1994 و 2013 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشتر EMNC ها انگیزه کسب دانش بالادستی و پایین دستی را دارند. در مورد شرکت هدف آنها چطور؟ علاوه بر این ، نتایج تحقیقات رویدادی پایان نامه نشان می دهد که در مدت زمان کوتاه قبل و بعد از اعلامیه خرید ، متوسط ​​درآمد حاصل از EMNC برای سهامداران آن توسط سهامداران ایجاد می شود. این نتیجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مطالعات مشابه در مورد شرکت های خرید در بازارهای پیشرفته اغلب نتیجه می گیرند که متصرف ارزش سهامدار را تضعیف می کند.

[ad_2]

source link