دانلود کتاب Acute and Chronic Neural Stimulation via Mechano-Sensitive Ion Channels :

[ad_1]

این کتاب ابزارهای توسعه یافته توسط نویسنده را برای ایجاد مزاحمت برای ایجاد اختلال در کانالهای یونی مکانیکی حساس درون زا برای نورمدولاسیون مغناطیسی مکانیکی معرفی می کند. وی در مورد چگونگی مقایسه این ابزارها با ابزارهای موجود مانند برق ، شیمی ، اپتوژنتیک و ژنتیک ترموالکتریک / مغناطیسی بحث کرد. نویسنده همچنین در مورد دو سیستم عامل ، یعنی ضربات مغناطیسی مغناطیسی و فن آوری میکروسیال مغناطیسی برای تکامل جهت دار و کشت با بازده بالا از باکتریهای شیمی مغناطیسی گزارش داد ، که می تواند نانومتر مغناطیسی با کیفیت بالا برای کاربردهای پزشکی (مانند تحریک عصبی) تولید کند ذرات. مقاله به دانشگاه کالیفرنیا ، لس آنجلس ارسال و تأیید شده است.

[ad_2]

source link