دانلود کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :

[ad_1]

این کتاب اپیدمیولوژی ، اتیولوژی و پاتوژنز بیماری را معرفی می کند و همچنین در مورد طبقه بندی ، تشخیص و درمان های فعلی و نوظهور لوپوس اریتماتوی سیستمیک بحث می کند. لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای سالم حمله می کند. روی پوست ، مفاصل ، کلیه ها ، مغز و سایر اندام ها تأثیر می گذارد. علت اصلی این بیماری به طور کامل شناخته نشده است و SLE در زنان بیشتر از مردان است. این بیماری در هر سنی ممکن است رخ دهد ، اما بیشتر در افراد بین 10 تا 50 سال دیده می شود. این دومین عنوان آدیس است که رونالد اف ون ولنهوون است. رونالد اف ون ولنهون نویسنده “Biologics for Rheumatoid Arthritis” بود.

[ad_2]

source link