دانلود کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :

[ad_1]

این کتاب مهمترین الگوریتمهای فرا-اکتشافی و بهینه سازی تکاملی را گردآوری ، معرفی و توضیح می دهد.کارایی موفقیت آمیز این الگوریتم ها در زمینه های مختلف مهندسی از جمله کاربرد این الگوریتم ها برای مشکلات مهم بهینه سازی مهندسی ثابت شده است. علاوه بر این ، این کتاب با ارائه مروری در مورد توسعه و کاربرد هر الگوریتم ، خوانندگان را از طریق تحقیق در مورد اجرای این الگوریتم ها راهنمایی می کند. این کتاب برای دانشجویان است ، اما می تواند مورد استفاده محققان و متخصصان در زمینه بهینه سازی مهندسی قرار گیرد.

[ad_2]

source link