دانلود کتاب Advances in Manufacturing :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مختلفی را در زمینه های مهندسی مواد ، مکانیک و مدیریت ، به ویژه در زمینه های طراحی مکانیکی ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت پوشش می دهد. این روش پیشرفته ترین روش ها و برنامه ها و همچنین مطالعات نمونه ای را شرح می دهد. این مطالب براساس مقاله منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علم و فناوری (ساخته شده در سال 2017) که از 24 تا 26 اکتبر 2017 در پوزنان لهستان برگزار شد. انتظار می رود راهنمای مرجع محققان و پزشکان ارتباطات بهتر و همکاری نزدیک بین دانشگاه و شرکای تجاری و صنعتی آن را ارتقا بخشد.

[ad_2]

source link