دانلود کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)

[ad_1]

این کنفرانس ها با محوریت نوآوری ، معرفی آخرین تحولات در زمینه طراحی مکانیکی در چین ، و بستر بین المللی برای نمایش محققان ، محققان و دانشمندان برای ارائه نتایج تحقیقات خود و تبادل نظر فراهم شد. در چارچوب استراتژی توسعه “ساخت چین 2025” ، جنبه اصلی ICMD2017 تبلیغ “ساخت چین 2025” از طریق طراحی ابتکاری است. این کتاب بر روی نقاط تحقیقاتی طراحی مکانیکی ، مانند روش طراحی ، طراحی سبز ، رباتیک ، طراحی قابلیت اطمینان و همچنین ترکیبی از طراحی صنعتی و طراحی مکانیکی متمرکز است.

[ad_2]

source link