دانلود کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :

[ad_1]

این کتاب آخرین کاربردهای محاسبات نرم و روش های یادگیری ماشین در پردازش تصویر را جمع آوری می کند. این بخشهای مختلف استفاده از روشهای پیچیده از تقسیم بندی تصویر تا شناسایی شی را بررسی می کند و شامل روش ارائه نمای کلی از کاربرد این ابزارها در پردازش تصویر است. مطالب از دیدگاه علمی جمع آوری شده است و این کتاب عمدتا برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های علوم ، مهندسی و ریاضیات محاسباتی است. همچنین می تواند برای دوره های هوش مصنوعی ، پردازش تصویر پیشرفته و هوش محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و منبع ارزشمندی برای محققان در محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی و جوامع پردازش تصویر است.

[ad_2]

source link