دانلود کتاب Advances in Structural Integrity : Proceedings of SICE 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالات فنی منتخبی است که در اولین کنفرانس و نمایشگاه ساختار یکپارچگی (SICE-2016) ارائه شده است. این مقالات توسط دانشمندان و دانشمندان برجسته در زمینه های یکپارچگی ساختاری ، پیش بینی زندگی و نظارت بر وضعیت تألیف شده اند. آنها به رشته های زیر تقسیم می شوند: هوا فضا ، مکانیک شکستگی ، خستگی ، تعامل خزش خستگی ، ساختار مدنی ، فناوری تجربی ، مکانیک محاسباتی ، ترکیب مواد و ماتریس فلزات ، پیش بینی زندگی ، طراحی مکانیکی ، انرژی و حمل و نقل ، مهندسی زیستی ، نظارت بر سلامت ساختاری ، آزمایش غیر مخرب ، تجزیه و تحلیل شکست ، پردازش مواد ، ترک خوردگی استرس ، قابلیت اطمینان و تجزیه و تحلیل ریسک. محتوای این جلد برای محققان ، دانشجویان و مهندسان عملی مفید خواهد بود.

[ad_2]

source link