دانلود کتاب Advancing Multicultural Dialogues in Education :

[ad_1]

این نمونه کارها ویرایش شده خواستار ادامه گفتگوی چند فرهنگی در آموزش و پرورش است. گفتگو و آموزش دو مهمترین ابزاری هستند که می توانند در حل برخی از بزرگترین مشکلاتی که در سطح جهانی با آن روبرو هستیم ، از جمله تعصب ، ملی گرایی شوونیستی ، بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی کمک کنند. همكاران اين كتاب نياز به ادامه گفتگو در علوم اجتماعي و سياسي گسترده تر و همچنين در سياست هاي ملي و بين المللي را جستجو كردند كه در آنها براي پيشرفت نياز به صداهاي چند فرهنگي بيشتر است. این کتاب با استناد به شواهد و اسناد موجود ، از این جنبش حمایت می کند و بر اهمیت و اهمیت چند فرهنگی و آموزش چند فرهنگی تأکید دارد. این یک مطالع reading ضروری برای دانشجویان و دانش پژوهانی است که در امر آموزش و جامعه شناسی فعالیت می کنند ، به ویژه کسانی که به عدالت اجتماعی و چند فرهنگی گرایش دارند.

[ad_2]

source link