دانلود کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy

[ad_1]

این کتاب موضوعات اصلی مربوط به رابطه آفریقا با بازیگران جهانی را بررسی می کند. این یک سیر جامع از روابط آفریقا با بازیگران عمده دو جانبه و عمده چند جانبه را ارائه می دهد و ارزیابی می کند که چگونه جنگ سرد بر سیاست های سیاسی ، اقتصاد و امنیت سیستم های دولت آفریقا تأثیر گذاشت. به طور خلاصه ، مقالات این جلد درک جمعی از انگیزه آفریقا برای بهبود ظرفیت آن در امور جهانی و ارزیابی اینکه آیا آفریقا واقعاً می تواند این کار را انجام دهد ، ارائه می دهد.

[ad_2]

source link