دانلود کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :

[ad_1]

این کتاب خلاصه همکاری های منتشر شده در 9th International Aggregation Operator School Summer AGOP 2017 را جمع آوری می کند. این کنفرانس در ژوئن 2017 در Skövde ، سوئد برگزار شد. مشارکت های کنفرانس شامل تئوری و دانش اولیه توابع جمع و استفاده از آنها در برنامه ها است. توابع جمع معمولاً به عنوان آن دسته از توابع تعریف می شوند که یکنواخت هستند و شرایط سازگاری را برآورده می کنند. در تنظیمات خاص ، این شرایط شل است. از تابع تجمع برای تلفیق داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع شامل میانگین ، t-norm و t-norm ، ضرایب و انتگرال های فازی است (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugeno).

[ad_2]

source link