دانلود کتاب American Hegemony after the Great Recession : A Transformation in World Order

[ad_1]

این کتاب ظهور ایالات متحده را به عنوان هژمون نظام سرمایه داری دنبال می کند و معتقد است که بزرگترین تهدید برای ثبات اقتصادی جهانی ، قطبی شدن و بی تأثیر بودن سیستم سیاسی ایالات متحده است ، نه رقابت خارجی از چین و اتحادیه اروپا. نویسنده به مشکل جمعیت چین اشاره کرده است که احتمالاً توانایی اقتصادی آن را تضعیف می کند. علاوه بر این ، بحران بدهی حاکمیت در اروپا به دلیل نقص نهادی ، قاره اروپا را از نظر سیاسی شکافته است ، که ثابت می کند ایالات متحده همچنان به حفظ موقعیت خود به عنوان موفق ترین کشور در جهان ادامه می دهد. توتزو نتیجه گرفت که به دلیل عواملی مانند واکنش اولیه آن به بحران مالی ، تقریباً ناکامی سیستم بانکی آن ، فاجعه بحران سقف بدهی و انتخاب دونالد ترامپ ، بزرگترین تهدید برای هژمونی آمریکا ، خود ایالات متحده است. .

[ad_2]

source link