دانلود کتاب An Unkindness of Ravens #2

[ad_1]

کلاغ ها که گروهی از جادوگران هستند که می خواهند او به پیمان آنها بپیوندد ، از ویلما استقبال می کنند. اما اسکارلت ، محبوب ترین دختر در مدرسه ، ویلما را خودش می خواهد. کلاغ گفت قرمز مضر است خطرناک است ، اما همه چیز خوب خواهد شد ، نه؟

[ad_2]

source link