دانلود کتاب An Unkindness of Ravens #3

[ad_1]

ویلما نمی دانست به كی اعتماد كند ، حتی كلاغ كه حقیقت گذشته ای را كه هرگز به ذهنش خطور نكرده بود ، آشكار كرد. اما وقتی ویلما وقت بیشتری را صرف اسکارلت مرموز می کند ، نمی داند که آیا بیشتر در دام توطئه ای افتاده است که زندگی را نابود کرده است یا خیر و ممکن است از ویلما به عنوان هدف بعدی استفاده کند!

[ad_2]

source link