دانلود کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :

[ad_1]

این کتاب آخرین یافته ها را در مورد تجزیه و تحلیل و کنترل رفتار پویای شبکه های عصبی انتشار واکنش همراه معرفی می کند. این ایده ایده های جدید تحقیق و تعاریف اساسی در مورد شبکه های عصبی انتشار واکنش واکنش ، مانند انفعال ، اتصال تطبیقی ​​، جفت انتشار فضایی ، و رابطه بین همگام سازی و انفعال شدید خروجی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، نتایج تحقیقاتی را که قبلاً در بسیاری از ژورنال های برجسته منتشر شده بود ، جمع آوری و به صورت یکپارچه ارائه می دهد. بنابراین ، این کتاب تمام محققان دانشگاه مهندسی و ریاضیات و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را که می خواهند رفتار پویای شبکه های عصبی انتشار واکنش همراه را مطالعه کنند ، جذب خواهد کرد.

[ad_2]

source link