دانلود کتاب Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای جامع در مورد طراحی دستگاه توزیع برق (PSD) است. در مورد ویژگی های مصرف انرژی خودرو سیستم قدرت هیبریدی PSD ، راه حل های ترکیبی تقاضای برق ، تنظیمات معمول ، اصول کار و فن آوری شبیه سازی ، روش طراحی پارامتر یکپارچه چند عاملی و روش کنترل هماهنگ پویا سیستم قدرت هیبریدی PSD بحث و تبادل نظر شد. این مقاله همچنین تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، تجزیه و تحلیل حرارتی و بهینه سازی PSD را بر اساس مدل های جایگزین توصیف می کند ، تئوری طراحی و شبیه سازی را توضیح می دهد و نمونه های خاصی را ارائه می دهد. برای محققان و مهندسان ، این منبع ارزشمندی است که به آنها امکان می دهد روند طراحی PSD را بهتر درک کنند.

[ad_2]

source link