دانلود کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change

[ad_1]

در این کتاب تجربیات اولین فارغ التحصیلان برنامه علوم اجتماعی (University of Royal Roads) دکترای علوم اجتماعی (DSocSci) ، اولین دکترای تحقیقات کاربردی کانادا که به طور خاص برای افراد حرفه ای طراحی شده است ، بررسی می شود. این برنامه در پاسخ به تقاضای فزاینده دانشمندان و پزشکان در داخل و خارج از کشور توسعه یافته است. آنها رهبرانی در زمینه حرفه ای هستند و می خواهند تحقیقات تخصصی و نوشتاری را در مشاغل خود ادغام کنند. مشارکت کنندگان تجربه منحصر به فرد خود را در زمینه سازی و انجام تحقیقاتی توصیف کردند که فراتر از محدوده تحقیقات مبتنی بر نظم بود و توسط موضوعات میدانی هدایت می شد.

[ad_2]

source link