دانلود کتاب Arab Women's Activism and Socio-Political Transformation : Unfinished Gendered Revolutions

[ad_1]

این کتاب از سه جنبه توضیح می دهد که چگونه زنان عرب در سه مبارزات موازی مداوم قبل ، حین و بعد از بهار عربی شرکت می کنند ، یعنی: مبارزات سیاسی برای هموار کردن راه برای دموکراسی ، آزادی و اصلاحات و دستیابی به برابری جنسیتی و مبارزه اجتماعی علیه انواع بی عدالتی و تبعیض علیه زنان و مبارزه قانونی برای تصویب قوانینی جدید که بتواند منافع سیاسی و اجتماعی را حفظ کند. نویسنده معتقد است که اگرچه آشفتگی سیاسی معمولاً شایعتر و مشهودتر است ، اما به دلیل تأثیر طولانی مدت آنها بر منطقه ، آنها نباید انقلابهای اجتماعی و قانونی موازی را که به همان اندازه مهم هستند پنهان کنند. این فصل ها تقاطع ها ، همپوشانی ها و واگرایی های بین این مبارزات همزمان و مداوم جنسیتی را نشان می دهد و پیچیدگی و تأثیرات متعدد آنها را در کشورهای مختلف ، در مراحل مختلف ، محلی ، منطقه ای و بین المللی نشان می دهد.

[ad_2]

source link