دانلود کتاب Arlo, Mrs. Ogg, and the Dinosaur Zoo

[ad_1]

برای کلاس X ، وضعیت خوب به نظر نمی رسد. همانطور که معلم دیگر (به معنای واقعی کلمه) فرار می کرد ، آلور می خواست بداند معلم جانشین جدید چه مدت می تواند زندگی کند. وقتی خانم آگ در کلاس به باغ وحش رفت ، آرلو فهمید که این وظیفه او است که همه را ثابت نگه دارد. آنچه خانم آگ به آن اشاره نکرد این است که این باغ وحش معمولی نیست. . .

[ad_2]

source link