دانلود کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education

[ad_1]

این کتاب مجموعه فعالیت های آموزشی موسسه بین المللی خلع سلاح و منازعات (ISODARCO) توسط برترین متخصصان جهان در زمینه هسته ای است. این شامل برخی از برجسته ترین محققان و پزشکان است که به طور اساسی در سیاست ، استراتژی ، تئوری ، تحقیقات دانشگاهی و بحث در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک کرده اند. به مناسبت پنجاهمین سالگرد ISODARCO ، این کتاب مجموعه ای از آثاری را که بازتاب دهنده مسائل فوری پنج دهه ادامه مشارکت در خلع سلاح و آموزش منع گسترش سلاح های هسته ای است ، دوباره بررسی می کند.

[ad_2]

source link