دانلود کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مروری بر ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و زبان طبیعی (AINL 2017) است که در سپتامبر 2017 در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. سیزده مقاله کامل و 4 مقاله کوتاه به دقت بررسی و 35 مقاله انتخاب شدند. ارسال. این مقالات بر اساس موضوع سازمان یافته اند و شامل تجزیه و تحلیل تعامل اجتماعی ، پردازش گفتار ، استخراج اطلاعات ، پردازش داده در مقیاس وب ، مورفولوژی محاسباتی و تعبیه کلمه و یادگیری ماشین است. این جلد همچنین شامل 6 مقاله است که در کار مشترک آزمایش تفسیر روسی شرکت می کنند.

[ad_2]

source link