دانلود کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities

[ad_1]

این کتاب به چالش هایی می پردازد که سازمان های هنری ، مدارس و محیط های جامعه هنگام طراحی ارزیابی برنامه درسی و اندازه گیری مشارکت و تجربه هنر با آن روبرو هستند. این کتاب با کمک رهبران حوزه ، الگویی برای ارزیابی کامل برنامه است که می تواند عملکرد موسیقی ، نمایش ، رقص ، چندرسانه ای و هنرهای تجسمی را در موقعیت های مختلف ارزیابی کند.

[ad_2]

source link