دانلود کتاب At Suvla Bay – Being the Notes and Sketches of Scenes, Characters and Adventures of the Dardanelles Campaign (WWI Centenary Series)

[ad_1]

این روایت از تجربه شخصی نویسنده است وقتی که جان هارگراو به عنوان 32 آمبولانس صحرایی لشکر X نیروی اعزامی مدیترانه در طول جنگ بزرگ خدمت می کرد. ایجاد ، سازماندهی و چاپ مجدد شعرها ، رمان ها ، زندگینامه و تحلیل آثار قدیمی و جدید. این مجموعه به عنوان بزرگداشت یادبودی از این تاریخ غم انگیز و جذاب بشریت با نگاهی تازه ، یادآور گذشتن از یکی از خونین ترین جنگ های جهان است. هر نشریه همچنین شامل مقالات مقدماتی و جدول زمانی جدیدی است که به خوانندگان کمک می کند تا کار را در متن تاریخی خود قرار دهند.

[ad_2]

source link