دانلود کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology

[ad_1]

الكساندر آسانازيوس ، متكلم و شخصيت معروف تاريخي ، بسياري از افراد استناد مي كنند ، اما اطلاعات كمي در دست است. وی در متن الهیات و معنویت خود ، شعار معروف خود را توضیح داد: “از آنجا که او انسان شد ، ما ممکن است خدایان شویم (theopoiēthōmen).” مقدمه خوانندگان را با نوشته های آساناسیوس و پیشینه تاریخی الهیات آشنا می کند. خوانندگان از زبان و افکار آسانا استفاده خواهند کرد ، در نتیجه درک مسیحیان از تثلیث را شکل می دهند. خوانندگان همچنین درک آسانانیا از انسان را که در تصویر خدا خلق شده و زندگی تازه ای دارد ، کشف می کنند. مقدمه با هدف راهنمایی خواننده برای تبدیل شدن به یک متکلم مسیحی است که به دلیل اعتقادات کلامی تزلزل ناپذیر خود ، جرات مقاومت در برابر امپراطور و اسقف و تحمل تبعید و تهدیدهای دیگر را دارد.

[ad_2]

source link