دانلود کتاب Atlas of Bullous Diseases

[ad_1]

بیماری های تورمی یا تاول زای پوست گروه بسیار متنوعی از بیماری های پوستی است که از ناخوشایند است اما درمان آن تا بیماری های تهدید کننده زندگی بسیار ساده است. در مورد بیماری های خاص در زمینه های دیگر ، یافته های هیجان انگیز بسیاری وجود دارد و متخصصان پوست باید این یافته ها را به طور کامل درک کنند. متون کاملاً توضیحی برخی از پیشگامان تحقیق و درمان چنین بیماریهایی در جهان برای تدوین استانداردهای تشخیصی و مدیریتی بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

source link