دانلود کتاب Atlas of Digital Architecture : Terminology, Concepts, Methods, Tools, Examples, Phenomena

[ad_1]

فناوری و معماری دیجیتال جدایی ناپذیر هستند روشهای جدید و روشهای جدید نه تنها بر روند کار و عملکرد معماران تأثیر می گذارد ، بلکه ماهیت معماری را نیز شکل می دهد. این کار طاقت فرسا با فرصت ها ، چالش ها و پتانسیل های فراوان ، جهت گسترده ای برای وضعیت جدید فراهم می کند. سردبیر مشارکت کننده: لودر هاوشتات ، یورس هیرشبرگ ، الیور فریتس نویسندگان همکار: دیانا آلوارز-مارین ، یاکوب بیتز ، آندره بورمان ، پترا فون هر دو ، هارالد گاترمن ، مارکو هملینگ ، اورسولا کیرشنر ، راینارد کونیگ ، پومبنف لنگی ، پومبنیک لنگی ، پومبنف لنیگ رومن ، کی رومر ، هانس ساکس ، فیلیپ شریر ، سون اشنایدر ، ادیلو شوخ ، میلنا استاوریچ ، پیتر زایل ، نیکولاس زیسک نویسندگان: سباستین مایکل atlasofdigitalarchitecture.com.com

[ad_2]

source link