دانلود کتاب Atlas of Sexually Transmitted Diseases : Clinical Aspects and Differential Diagnosis

[ad_1]

اطلس بیماریهای مقاربتی و تشخیص افتراقی یک دوره کامل از مهمترین بیماریهای جنسی است. این اطلس با حدود 1000 شکل ، بر ویژگی های منحصر به فرد هر بیماری و جنبه های مربوط به تشخیص افتراقی صحیح تمرکز دارد. این مقاله توسط یک دکتر پزشکی نوشته شده است ، دارای دانش زیادی در زمینه مربوطه است و می تواند یک ابزار بسیار جامع را ارائه دهد. در طول کتاب ، خوانندگان می توانند به صدها عکس در مورد مهمترین بیماریهای مقاربتی دسترسی پیدا کنند. هر فصل بیماری متفاوتی را معرفی می کند و طیف وسیعی از تصاویر را ارائه می دهد ، زیرا از نظر میکروسکوپی تا کلاسیک ترین ضایعات و ویژگی های دستگاه تناسلی ، عملکرد کل بدن نیز در نظر گرفته می شود. هر شکل افسانه ای توصیفی و گویا دارد تا تمام اطلاعات مربوطه را در اختیار خوانندگان قرار دهد. علاوه بر این ، هر فصل با یک متن توضیحی و مقدماتی ، معرفی جنبه های اصلی بیماری ، از جمله علت و پاتوژن ، تظاهرات بالینی ، تشخیص بالینی ، آزمایشگاهی و افتراقی ، درمان و پیشگیری آغاز می شود.

[ad_2]

source link