دانلود کتاب Atropos : Der Chrysanthemen-Fall

[ad_1]

مشترکات مجموعه قتلها در بولونیا و استان آن چیست؟ آیا این یک قاتل زنجیره ای است یا چیز دیگری؟ کشف این موضوع وظیفه کمیسر پلیس استفانو زاماگنی و افرادش خواهد بود. یک زن مرده پیدا شد و به عنوان قتل در نظر گرفته شد. تحقیقات آغاز شد ، اما به نظر می رسید پلیس به پایان رسیده است. به زودی پس از آن ، دیگران نیز به همین سرنوشت دچار شدند و جزئیات مشترک را کشف کردند. محققان بلافاصله به فکر یک قاتل زنجیره ای افتادند تا اینکه متوجه شدند مظنون مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. دادستان زاماگنی و پلیس فینوکی در تاریکی غرق شدند تا زمانی که اعتراف کردند ، و نکات برجسته جدیدی را برای این پرونده فراهم آورد. یک هیجان پر از پیچ و خم خوانندگان را تا پایان غیرمنتظره در حالت تعلیق قرار خواهد داد.

[ad_2]

source link