دانلود کتاب Attract Happiness & Ways to Success : Gain Motivation Self-confidence & Personal Power, Earn More Money & Inspire, Win Mental Strength with Psychology, Achieve Goals with Resilience

[ad_1]

این کتاب چه کاری می تواند برای شما انجام دهد: شما از پروژه های حفاظت شده از آب و هوا پشتیبانی می کنید ، اطلاعات سریع و لیست کاملی را از کارشناسان دریافت می کنید (مروری و بررسی اخبار در پیش نمایش کتاب) و در عمل توصیه های ثابت شده ای دارید. گام به گام موفقیت نیز به لطف افزودنیها از آنجا که شانس لزوما احمقانه نمی شود ، بلکه غالباً نیرومند است. حقایق ثابت کرده اند که نگرش خوش بینانه تر می تواند تأثیر مثبتی در زندگی داشته باشد. زیرا کسانی که به طور فعال به دنبال فرصت هستند ، آنها را نیز پیدا خواهند کرد ، اما کسانی که بیش از حد مردد هستند تمایل به جلوگیری از فرصت های جدید دارند. ارتباط با دیگران ، انرژی و توسعه یک شبکه خوب از عوامل مهم هستند. علاوه بر این ، تمرینات تاب آوری ، مراقبه و تکنیک های تنفسی نیز به ارزیابی موثر خطرات و خطرات ، ارزیابی عینی وضعیت و پاسخ مناسب کمک می کنند. خوشحال بودن در پایان روز نیز یک تصمیم است. ما بهترین کمک ها را برای کار ، امور مالی ، مدیریت ، کار پرسنل و کمک به زندگی به شما ارائه می دهیم. به همین دلیل ، در هر کتاب ما بهترین متخصصان این حوزه را به عنوان نویسنده – بیوگرافی مفصل در کتاب – گردآوری جامعی از موضوع را گرد هم آورده ایم و علاوه بر این کارهای برنامه ریزان موفق را در قالب کتاب چاپی در اختیار شما قرار می دهیم. راهنمای ما عمدتا برای مبتدیان است. خوانندگانی که می خواهند اطلاعات عمیق تری کسب کنند می توانند اطلاعات را بصورت الحاقی بصورت رایگان دریافت کرده و در صورت لزوم محتوای جداگانه را اضافه کنند. این مفهوم از طریق یک فرآیند دیجیتالی به خصوص کارآمد و نوآور امکان پذیر شده است. این ناشر همچنین در بسیاری از پروژه های خیرخواهانه مستند مانند پروژه های حفاظت از آب و هوا شرکت کرده است و با ترجمه آنها از آلمانی به انگلیسی ، از کیفیت و درک بین المللی یادگیری ماشین عصبی پشتیبانی کرده است. یانسون به عنوان سردبیر در دو مجله منتشر شده توسط آژانس اشتغال فدرال آلمان کار کرده است ، و سپس مجله و شرکت انتشار کتاب خود را تأسیس کرده است. امروز ، بیش از 500 نویسنده در آن مشارکت داشته اند. علاوه بر این ، او تقریباً در همه روزنامه های بزرگ کار کرده ، کتاب هایی تألیف کرده و در بسیاری از موارد متخصص تلویزیون آلمان بوده است.

[ad_2]

source link