دانلود کتاب Au bonheur des Tours

[ad_1]

چرا مقاله ای در مورد برج بنویسید؟ با مراجعه به زبان و پرونده های ساکنان ، نحوه زندگی ما را توصیف کنید. وقتی می دانیم انتقادات به ساختمان های بزرگ بعد از جنگ و جامعه شناسان در مورد “دهکده های مرتفع” بسیار کم نوشته اند ، س askingال در مورد محله و روابط ایجاد شده توسط مسکن های بلند مرتبه تناقض دارد. برج زندگی ، در مصاحبه با معماری که 50 سال پیش آن را ساخت ، شرح معماری آن و خواندن محله و رمان هایی درباره شهرهای عجیب و غریب و برج های دیوانه آنها باعث رونق این اثر شد. موضوعات اصلی جامعه شناسی شهری نیز مورد بحث قرار گرفته است ، مانند مضامین اعطا ، کمک متقابل و همبستگی.

[ad_2]

source link