دانلود کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité

[ad_1]

تحت چه شرایطی ممکن است یک تصادف عمومی رخ ندهد؟ برای بسیاری از افراد ، این امر اجتناب ناپذیر یا حتی بیشتر از آن به نظر می رسد ، زیرا بحران بهداشتی ناشی از بیماری همه گیر covid-19 ، آسیب پذیری بی حد و حصر نهادهای انسانی و همبستگی ارگانیک بین جهان بشر و طبیعت را برجسته می کند. برای جلوگیری از این وضعیت ، فقط لازم نیست که سیاست های عمومی عمومی و برخی از صنایع آلاینده به خصوص سبز شود. این مقاله توصیف ابتدایی سنگ بنای رفاه و پیشرفت را ارائه می دهد که طی دو قرن گذشته به شکلی روشنی موجب شکوفایی و پیشرفت شده است: مفهومی از قدرت مبتنی بر الگوی نیرو.

[ad_2]

source link