دانلود کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations

[ad_1]

هدف از این کار سازماندهی مجموعه ای از جنبه های مختلف استخدام است که از انقلاب تا امروز در فرانسه مشاهده شده است. اصالت متن بر اساس پیوستگی دائمی بین حال و گذشته است. به منظور تأکید بر این زمان مند بودن دوگانه ، انتخاب سه مرحله معاصر ریاست جمهوری ماکرون در تحول زمانی استخدام با حقوق انجام شد. این کتاب اطلاعاتی درباره نظارت بر کار با حقوق و پیشرفت آن در سیاست و سیاست ارائه می دهد. تأکید می کند که هرگونه تغییر در چارچوب کار پرداخت شده هنگامی ایجاد می شود که توازن قوا به طور مداوم بین منافع واگرا شکل بگیرد.

[ad_2]

source link