دانلود کتاب Auburn Believer : 40 Days of Devotions for the Tiger Faithful

[ad_1]

کدام یک از هواداران فوتبال دوست ندارد تیم خود را برنده کند؟ کدام هوادار پس از باخت دور زمین می گشت؟ اما آیا می توان فضای بیشتری برای پیروزی و شکست داشت تا آنچه درجا اتفاق می افتد؟ مومن مروارید میراث طولانی ، معتبر و سخت کوش فوتبال آبرن را جشن می گیرد. در این وقف 40 روزه ، هر فصل لحظات مهم مهم را دوباره زنده می کند و طرفداران برای آنها تشویق می کنند. دل دودویت نویسنده و نویسنده ورزشی با تأکید بر بازیها ، بازیها یا موقعیتهای خاص ، این لحظات حساس را ثبت کرده و چیزهای عمیق تری را به هواداران نشان داد. وقتی هواداران به جستجوی متن های اصلی می پردازند ، آنها را تشویق می کنیم تا پیروزی ها و شکست ها را جشن بگیرند و کتاب های فراموش نشدنی یا کتاب مقدس را بیاموزند.

[ad_2]

source link