دانلود کتاب Auerbachs-Böller : Verssatiren im Gegenlicht

[ad_1]

جلد کنایه آمیز “Auerbachs-Böller” در ابتدا خوانندگان بوکسبرگ را به همراه فاوستو ، میفیسیست ها و جادوگران جذب کرد ، اما این بار به مناسبت اتحاد مجدد آلمان بود. فلفل همه جا را می مالد. در هفت فصل بعدی ، بهار واژه ها در “رذایل” انسان ظاهر می شود: در مورد جنون مردمی ، سو abuse استفاده از قدرت و بیان بیهوده خود: “سلفی روی هرم” ، “جنبش قدرت در آکورد” ، “سمپاش اجداد زوریکت” ، »Queen Queen Hype ،” Cruise on Koronplatz “، Icarus-now؟” و “پیر شدن در هر دقیقه” (2 تا 8) ، هر یک مثالی دارد). همه اینها به پیشرفته ترین جوک های زبانی ، صحنه های گروتسک و دلقک های وحشتناک مربوط می شود! همه متن ها توسط خود نویسنده دست نویس و تصویر شده است.

[ad_2]

source link